Supreme Council of 33rd and Last Degree of the Ancient
and Accepted Scottish Rite of Romania

Renovarea unui salon de chirurgie din Spitalul Universitar de Urgenţă Elias

 

Considerând că unul dintre rolurile Masoneriei este filantropia, Supremul Consiliu al RSAA, la iniţiativa Suveranului Mare Comandor, Il.&P.P. Fr. Stelian Nistor 33°, a decis să finanţeze renovarea unui salon de chirurgie din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Elias.

Spital clinic universitar, aflat în Bucureşti, pe Bd. Mărăşti, nr. 17, asigură asistenţă medicală de specialitate, preventivă, curativă, de urgenţă, de recuperare, de îngrijiri în caz de graviditate si maternitate, precum şi a copiilor şi nou-născuţilor, şi desfăşoară activități de cercetare şi învăţământ.

Spitalul Elias a fost înfiinţat în anul 1936 de către Fundaţia Familiei Menachem H. Elias, aşa cum a prevăzut în testamentul său Jacques Menachem Elias, care a lăsat întreaga sa avere ca legatar testamentar Academiei Române.

Construcţia spitalului a început în anul 1934 pe un teren achiziţionat de către Fundaţia Elias de la Societatea Română de Cruce Roşie şi i se datorează arhitectului Radu Dudescu şi inginerului Emil Prager. La data de 15 noiembrie 1938, în prezenţa Marelui Voievod Mihai de Alba Iulia (viitorul rege Mihai I) şi a Reginei Elena, precum şi a altor personalităţi din ţară şi din străinătate, a fost pus în funcţiune „Spitalul fondat de Familia Menachem H. Elias”, cel mai modern spital din Europa acelor vremuri deschizându-şi porţile ambulatoriului, spitalului (cu 200 de paturi) şi sanatoriului. Consiliul de Conducere şi Administraţie al Fundaţiei Familiei Menachem H. Elias având, la acea vreme, ca preşedinte pe prinţul Barbu Ştirbey, secondat de vicepreşedinţii Gr. Antipa şi Em. Pantazi, numeşte, cu avizul unei comisii speciale, întregul personal medical, în frunte cu Acad. Danielopol, stabileşte normele de administrare şi funcţionare şi alcătuieşte primul buget de venituri şi cheltuieli al spitalului.

Până în 1941 spitalul a fost administrat direct de către Fundaţia Elias. Între 1941 şi 1944 spitalul a fost rechiziţionat de Marele Stat Major al Armatei Române şi pus la dispoziţia Misiunii Aeronautice Germane în calitate de chiriaş. În 1944 spitalul Elias, considerat în mod eronat bun german, a fost preluat de o unitate medicală sovietică. În 1948, spitalul a fost trecut în reţeaua Ministerului Sănătăţii.

În 1990 spitalul Elias a ajuns în structura Ministerului Apărării Naţionale. În 1992 a fost semnat un protocol între Academia Română, Fundaţia Elias şi MApN prin care spitalul trecea în administrarea temporară, cu titlu gratuit, a ministerului.

Începând cu anul 2002, revine în administrarea Academiei Române, devenind în acelaşi an spital universitar de urgenţă.

„Vreau ca acesta să fie un prim pas făcut spre realizarea unui deziderat normal, acela ca noi, membrii Ritului Scoţian şi familiile noastre, să avem un spital al nostru, aşa cum beneficiază masonii din multe ţări cu tradiţie iniţiatică”, afirmă Suveranul Mare Comandor, Stelian Nistor 33°