Supreme Council of 33rd and Last Degree of the Ancient
and Accepted Scottish Rite of Romania

Tricolorul de Ciprian Porumbescu

Supremul Consiliu al Ritului Scoțian Antic și Acceptat din România se îngrijește să promoveze simbolurile noastre definitorii ca masoni români, adepți ai unui crez universal, dar cu identitate și istorie proprie. În acest sens a fost promovată decizia ca muzica de întâmpinare a drapelului național să fie Tricolorul de Ciprian Porumbescu,  în versiunea originală.

Tricolorul de Ciprian Porumbescu
Tricolorul de Ciprian Porumbescu

 

La fiecare intrare a drapelului se vor intona prima și ultimele două strofe:

Trei culori cunosc pe lume
Ce le țin de-un sânt odor,
Sunt culori de-un vechi renume
Suveniri de-un brav popor.

Pân’ pe cer și cât în lume
Vor fi aste trei culori,
Vom avea un falnic nume
Și un falnic viitor.

Iar când, fraților, m’oi duce
De la voi ș’o fi să mor
Pe mormânt, atunci, să-mi puneți
Mândrul nostru tricolor.