Supreme Council of 33rd and Last Degree of the Ancient
and Accepted Scottish Rite of Romania

Sesiunea Supremului Consiliu din 25-26 Martie 2017

Am promis că vom merge împreună pe drumul demnității, onoarei și mândriei de a fi membru al Ritului Scoțian Antic și Acceptat din România. Am promis că doar așa am putea avea șansa de a ne înscrie şi noi în galeria onoarei deschisă de iluștrii noștri înaintași. Șansa de a deveni noi înșine ”iluștri înaintași” pentru cei ce vor moșteni de la noi, la capătul muncii noastre, un Rit Scoțian puternic, respectat, admirat și, de ce nu…invidiat! Măsura împlinirii promisiunilor pe care ni le-am făcut este dată de faptele noastre. Altfel, ar rămâne doar vorbe… În 25 și 26 Martie 2017 a avut loc în București Sesiunea Supremului Consiliu și Sesiunea Națională a Corpurilor Rituale Subordonate.

La Eveniment au fost prezenți mai mult de 600 de reprezentanți ai Lojelor de Perfecție, Capitulelor și Consiliilor Kadosh de pe tot cuprinsul Țării, cât și patru delegații din străinătate.

Am inițiat în gradul 4° al Ritului Scoțian Antic si Acceptat din România 83 de Maeștri Masoni români, membri în bună regulă ai MLNR, (cel mai mare număr de candidați într-o singură sesiune din ultimii 24 de ani) precum și Frați din străinătate.

În Sesiunea Supremului Consiliu din România am început procesul de inaugurare al primului Suprem Consiliu al Ritului Scoțian Antic și Acceptat din istoria Principatului Monaco.

Supremul Consiliu al RSAA din România a inițiat în gradul 4° al Ritului Scoțian Antic si Acceptat și a acordat gradele 14°, 18°, 30°, 31° si 32° unui număr de 11 Frați, membri în bună regulă ai Marii Loje Naționale Regulare a Principatului Monaco, inclusiv Marelui Maestru, Jean Pierre Pastor

În 26 Martie 2017, Supremul Consiliu din România a consacrat prima Loja de Perfecție din Principatul Monaco („La Porte Rouge” nr.1), împreună cu încă două Loji de Perfecție din România („A Roca” din Cluj și „Jean Pangal” din București).

În amintirea zilei de Inaugurare a Ritului Scoțian Antic si Acceptat din Monaco, Loja de Perfecție din Cluj a fost numită „A Roca”, nume sugerat la cererea noastră de către frații din Monaco.

Cea de a doua Lojă de Perfecție din Romania, consacrată in aceeași zi, a fost cea numită „Jean Pangal”, numele celui care a fost Suveran Mare Comandor al Supremului Consiliu din România în perioada 1922-1937 si 1944-1948.

După consacrarea Lojelor de Perfecție mai sus menționate, Supremul Consiliu din România a inaugurat Capitulul de Rosa Croce al Principatului Monaco, „La Misericorde” nr. 1.

Supremul Consiliu din România va superviza si va îndruma lucrările Lojei de Perfecție si Capitulului de Rosa Croce nou consacrate ale Principatului Monaco, și va decide pe viitor, în concordanță cu Statutul si Marile Constituții ale Ritului Scoțian, agenda pentru instalarea următoarelor Ateliere (Consiliul Kadosh si Consistoriul) precum și a Supremului Consiliu.

In Sesiunea Supremului Consiliu, s-a continuat procesul, început cu câțiva ani în urmă, de inaugurare a Supremului Consiliu din Azerbaidjan, acordând grade unor membri în bună regulă ai Marii Loji Naționale din Azerbaidjan.

De asemenea, anul acesta vom finaliza procesul de inaugurare a Supremului Consiliu al RSAA din Azerbaidjan, având in vedere că numărul just și perfect de Frați din Marea Loja din Azerbaidjan sunt membri ai Supremului Consiliu din România sau ai altor Supreme Consilii din lume, de mai bine de 5 ani.

Supremul Consiliu al Germaniei a fost reprezentată de Il. Frate Florin Niculescu, 33° cel care, la începutul lunii, în Frankfurt, a primit acreditarea de Mare Reprezentant al Supremului României în Supremul Germaniei. Tot atunci, Il. Frate Manole Iosiper, 33° a primit acreditarea de Mare Reprezentant al Supremului Germaniei în Supremul României.

Delegația Supremului Consiliu al Greciei a fost prezentă la Lucrările noastre din 25 si 26 Martie 2017 cu o premieră istorică: trei Suverani ai Supremului Greciei împreună! De ziua lor Națională, grecii au ales să ne onoreze cu prezența lor! PP și IL Frate Nikolaos Kilakos, 33°, Suveranul Mare Comandor în scaun și cei doi SMC din trecut, PP și IL Frate Spyros Camalakis, 33° în vârstă de 78 de ani și PP și IL. Frate Cristos Maneas, 33° în vârstă de 92 de ani! Toți trei au primit diploma de Suveran Emerit de Onoare al SC al RSAA din România.

La Sesiunea Supremului Consiliu a participat ca Invitat de Onoare și Marele Maestru al Marii Loji Naționale din România, Secretar Executiv al Conferinței Mondiale a Marilor Loji Masonice Regulare, Prea Respectabilul Frate Radu Bălănescu. Ilustrului Frate Radu Bălănescu, 33°, i se datorează venirea Fraților din Monaco și pentru aceasta a fost decorat cu Ordinul Andrei Mureșanu. Aceeași înaltă distincție a fost acordată și Prea Respectabilului Frate Jean-Pierre Pastor, Marele Maestru al Marii Loji Regulare a Principatului Monaco.

În semn de recunoaștere a modului în care Ritul Scoțian a dezvoltat relațiile masonice internaționale, precum obținerea dreptului de organizare a Conferinței Suveranilor Mari Comandori din Europa și Țările Asociate, inaugurarea Ritului Scoțian Antic și Acceptat din Principatul Monaco, pregătirea inaugurării Supremului Consiliu din Azerbaidjan etc., Marele Maestru a acordat Suveranului Mare Comandor Meritul Masonic Diplomatic Clasa I al Marii Loji Naționale din România.

Anul acesta, in Sesiunea Supremului Consiliu, premiul Florian Pittiș pentru cultură a fost acordat unor artiști din generații diferite: tânărului de 16 ani Cristian Marian Șușu, laureat al Olimpiadelor Naționale de Balet, bursier al MLNR și sprijinit de Ritul Scoțian pentru a participa la European Ballet Grand Prix de la Viena, februarie 2017, de unde s-a întors cu Premiul Special al Juriului și fratelui nostru Actorul Constantin (Bobsi) Dinulescu, 33° pentru întreaga și prodigioasa carieră în slujba teatrului românesc. Este de menționat faptul că Fratele Bobsi Dinulescu, 33° s-a întors să activeze în cadrul Ritului Scoțian Antic și Acceptat, ca urmare a direcției în care Ritul se îndreaptă în ultimii doi ani.

După proiectele medicale desfășurate la începutul anului 2016, Asociația pentru Administrarea Ritului Scoțian a mai făcut un pas în acest domeniu și a semnat un Protocol de Colaborare cu Direcția de Protecție Socială a Primăriei Sectorului 6, în baza căruia cele două instituții au pus bazele colaborării pentru dezvoltarea și operarea Centrului Medical Sfântul Nectarie, destinat persoanelor asistate social.

În cadrul Sesiunii Naționale a fost prezentat spațiul în care se va amenaja primul Templu al Supremului Consiliu al Ritului Scoțian Antic și Acceptat din România. Acest spațiu este plasat în centrul Capitaliei și dispune de o suprafață de peste 400 mp.

Am anunțat că, pentru o mai bună organizare administrativă a Ritului Scoțian, am decis împreună cu membrii Supremului Consiliu, reorganizarea teritorială în Inspectorate a Corpurilor Rituale Subordonate. Fiecare Inspectorat va cuprinde unul sau mai multe Oriente și va fi condus de către un Președinte de Inspectorat, care va dobândi astfel calitatea de Membru Adjunct al Supremului Consiliu, conform Statutului nostru.

În Sesiunea Supremului Consiliu, am anunțat emiterea  cardurilor de validare a calității de membru, care permit citirea electronică a statutului deținătorului acestuia. Pentru intrarea în posesia cardurilor, care vor fi înmânate personal, fiecare membru va trebui să completeze ultima parte a formularului electronic, pe care îl va primi prin e-mail.

Stelian Nistor, 33° GC