Supreme Council of 33rd and Last Degree of the Ancient
and Accepted Scottish Rite of Romania

BRÂNCOVEANU și IVIREANUL – Eveniment teatral

Eveniment teatral: BRÂNCOVEANU și IVIREANUL
Iubirea de Biserică și Neam

Spectacol special, Joi, 4 mai 2017, ora 19:00 – Teatrul Metropolis

 

Suita manifestărilor culturale organizate sub egida Supremului Consiliu al RSAA din România și-a adăugat o nouă experiență, o nouă trăire: transpunerea scenică a unui text dramatic scris de Preot Bogdan-Aurel Teleanu – text ce se bucură de Înalta binecuvântare a Prea Fericitului Părinte Patriarh Daniel.

 

Dificilă prin vastitate și profunzime, tema piesei a fost structurată – în forma unei alegorii – de trei „noduri epice”: relația dintre Domn și Mitropolit, simbolizând „simfonia” dintre Stat și Biserică (sau, în termeni guenonieni, dintre puterea temporală și autoritatea spirituală); mazilirea domnitorului, în urma unei „cabale” puse la cale de adversarii săi Cantacuzini; martiriul lui Brâncoveanu și-al fiilor săi – cu accent, semnificativ, pe refuzul „ispitirii diavolești” de a-și lepăda dreapta credință.

 

Totul, în cheie alegorică, în ritm alert – cu rostirea inspirată a unor „tirade” (nimic depreciativ, în acest cuvânt) axate anume pe iubirea de Neam și de Biserică… Iubire ce motivează, explică și încununează martiriul Brâncovenilor, precum și uciderea mișelească a  marelui Mitropolit.

 

Să nu uităm funcția civilizatoare a celor doi – exercitată în primele două decenii ale secolului al XVIII-lea: prin ctitoriile sale, la Hurez, la Mogoșoaia, la Potlogi, Brâncoveanu a conturat o epocă și a dat glas unui „stil românesc” în arhitectura vremii; după cum, dincolo de tutela funcționalității lor imediate, predicile Ivireanului au prefigurat marea literatură română din a doua jumătate a veacului următor.

 

Damian Victor Oancea, Ovidiu Cuncea, Dana Rusu, Magda Catone, Tiberiu Păun, Ana Calciu, Mihai Coada, Bogdan Iacob, Alexandru Ionescu (într-o ordine cu totul aleatorie, aici) sunt cei care au dat „trup și suflet” personajelor dramei, pusă în scenă de Ivona Boitan; decor și costume: Ileana Zirra.

 

Decurgând firesc dintr-una-ntr-alta, cele trei „secvențe epice” ale tramei s-au alcătuit într-un spectacol care, la final, a fost aplaudat în picioare de cei prezenți: membri ai Ritului nostru, însoțiți (unii) de doamnele lor.

 

Ilustrând o idee convergentă spectacolului, în foaierul teatrului se află expusă macheta unui posibil ansamblu sculptural: Ivireanul și martirii Brâncoveni – propunere aparținând Fratelui nostru Răzvan-Paul Mihăescu, grad 9, cu o bogată activitate plastică (grafică, pictură, sculptură) bine apreciată de cunoscători.