Supremul Consiliu de Grad 33 și Ultim - Ritul Scoțian Antic și Acceptat din România

Supremul Consiliu de Grad 33 și Ultim

al Ritului Scoțian Antic și Acceptat din România

Loja de Perfecție Brăila a organizat o ținută comună

Joi 2 iunie 2020 în orientul Brăila, Loja de Perfecție Vasile Alecsandri, 37, Brăila  a organizat o ținută comună cu Loja de Perfecție Dan Amedeo Lăzărescu, 9, București. Au participat frați din Brăila, Galați și București.

A fost prezentă o delegație a Supremului Consiliu de Grad 33 și Ultim al Ritului Scoțian Antic și Acceptat din România condusă de Suveranul Mare Comandor, Prea Puternicul și Ilustrul Frate Stelian Nistor, 33°.

În cadrul ținutei a fost prezentată o planșă privind conținutul și mesajele gradelor Lojilor  de Perfectie 4°-14°. Frații în continuarea întâlnirii au adus puncte de vedere interesante și si-au exprimat bucuria de a lucra împreună.

Suveranul Mare Comandor, Prea Puternicul și Ilustrul Frate Stelian Nistor, 33° în cuvântul său și-a exprimat respectul pentru frații din orientul Brăila, pentru dedicata lor muncă în folosul ordinului. A rememorat cele întâmplate la Sesiunea Națională ”Odeon” a Ritului Scoțian Antic și Acceptat din România. A adus precizări privind Sărbătoarea Ritului 2022, care din motivele cunoscute, va avea loc in București, în august după cea de a XX-a CONFERINȚĂ MONDIALA A SUPREMELOR CONSILII de la Asunción, Paraguay, din 25 – 30 July 2022. Au fost deja anunțate prezențele unor importante delegații a Supremelor Consilii aflate în amiciție.

Referindu-se la planșa prezentată, SMC Stelian Nistor a anunțat intenția Supremului Consiliu  de a demara  o politică în interiorul ordinului de studiu a istoriei si devenirii masoneriei din acest spațiu care acum se numește România. Va fi probabil  organizat un eveniment initial. Acesta va demara concentrarea activității fraților spre istoria RSAA in România, cu prezență neinterupta din 1881 până astăzi, inclusiv în anii de prigoană din timpul comunismului (prin Supremul Consiliu al RSAA România din Exil – Paris).

Seara a fost inchisă printr-o minunată agapă fraternă. Siguranța că astfel de evenimente se vor repeta ne susțin convingerea ca ordinul nostru ”merge doar înainte”.

Delegație SC al RSAA la Loja de Perfectie Braila 2022

Delegație SC al RSAA la Braila 02.06. 2022 paticipând la ținuta comună LP ”Vasile Alecsandri”, 37, Brăila și LP ”Dan Amedeo Lăzărescu”, București

4 iunie 2022
Braila Templu LP 2022
7

Raport anti plagiat

Raport Sistemantiplagiat.ro (97% plagiat) – teza doctorului Radu Ninel Bălănescu