Supreme Council of 33rd and Last Degree of the Ancient
and Accepted Scottish Rite of Romania

Regeneratio? Regenerare? Se poate spune și așa

Marți, 23 Mai 2017, ora 19:00, la Templul Ramada Nord s-au întrunit în ținută rituală Frații din Capitulul de Rosa-Cruce Regeneratio nr. 9, Zenitul București.

A fost prezent Suveranul Mare Comandor al RSAA din România, secondat de membri ai Supremului Consiliu.

 

După deschiderea rituală, desfășurată de o manieră justă și perfectă, a luat cuvântul PP. și Ill. Frate Stelian Nistor 33°, precizând dintru început că participă la ținută în semn de respect pentru lucrarea masonică efectuată de Frații care alcătuiesc acest Capitul.

Ca de obicei, în ultima vreme, Cuvântul Fratelui Stelian Nistor a acoperit o bogată paletă de idei – cu referiri directe (nu lipsite de o tentă ironică, uneori) la situația actuală a Ritului și la perspectivele lui. Astfel, a fost reiterată hotărârea, adoptată acum un an, de a nu menține în rândurile noastre decât Frați care activează într-unul din Corpurile Rituale sau/și în Supremul Consiliu, aducându-și o contribuție concretă la afirmarea și dezvoltarea Ordinului Masonic în general, a Ritului Scoțian în spe

cial.

În această ordine de idei, Suveranul Mare Comandor și-a exprimat convingerea că drumul pe care – din Septembrie 2015 – se înscrie Ritul este cel just; iar roadele, încet-încet, încep să apară… „Poate nu vom schimba Lumea”, a spus el, „dar putem schimba atitudinea (noastră și-a celorlalți) față de Lume”.

Totodată, a anunțat („în avanpremieră”, ca să zic așa) că va solicita tuturor deținătorilor de grad 33 câte o scurtă informare despre ce-a făcut fiecare, în ultimii doi ani, în interiorul și în folosul Ritului. De asemenea, că va face din acordarea Ordinului 32° KCCH un moment de sărbătoare nu doar pentru Frații care-l primesc, ci și pentru familiile și prietenii acestora.

Cât despre gradul 33, acesta nu va fi acordat nici la proxima Sesiune Națională de la Teatrul Odeon – urmând ca, pe viitor, acest grad, cât și cel care-l precede, să fie acordat numai Fraților cu merite deosebite în viața și lucrarea Ritului Scoțian.

În legătură cu ultimul aspect, Fratele Stelian Nistor a reamintit că cele două grade se acordă numai la propunerea Suveranului Mare Comandor sau a membrilor plini ai Supremului Consiliu; și că Fratelui care-l solicită, gradul 33 îi va fi refuzat pe viață.

 

Planșa ținutei Capitulul de Rosa-Cruce Regeneratio a avut ca temă Trinomul Liberté – ÉgalitéFraternité și reverberațiile sale în Ordinul Masonic. Bine documentată și bine expusă, planșa a fost urmărită cu viu interes – autorul ei găsind acele „cuvinte potrivite” care să exprime multum in parvo.

La Agapa fraternă care a urmat ținutei, tema planșei a fost dezbătută cu nedisimulată însuflețire: timp de două ore și mai bine, s-au adus în discuție păreri pro și contra, interes

ant și util argumentate – la dezbatere luând parte toți cei prezenți.