Supreme Council of 33rd and Last Degree of the Ancient
and Accepted Scottish Rite of Romania

Ținută de Instruire Masonică pentru Lojile de Perfecție

Acoperit în dimensiunile sale extinse, miercuri, 19 aprilie 2017, Templul de la Hotelul Ramada Nord s-a dovedit, practic, neîncăpător pentru toți cei care, răspunzând la chemarea Suveranului Mare Comandor, au ținut să participe la acestă Ținută de Instruire Masonică, la acest  (inedit, am putea zice) curs de instruire – adresat, cu precădere, Fraților care, la ultimele două Sesiuni Naționale (Decembrie 2016 și Martie 2017), au primit gradul 4… Prezența, însă, a cuprins și Frați de grade superioare – fapt ale cărui semnificații fiecare le înțelege pe măsura propriilor lui posibilități intelectuale.

 

Strict numeric vorbind, evenimentul de la Ramada Nord se află la a doua ediție… Ineditul pe care i-l atribui rezidă în două aspecte:

(1) inițiativa organizării unor astfel de cursuri aparține actualului Suveran Mare Comandor – așadar, în această privință, ca și în alte câteva, nu putem vorbi de vreo „anterioritate” oarecare;

(2) ediția de-acum a fost, parcă, mai complexă, mai „plină de miez”, comparativ cu cea precedentă: firesc, de vreme ce Lucrarea masonică specifică Ritului nostru se așază, tot mai temeinică, în făgașul ce-i este propriu (și, când spun asta, am în vedere, deopotrivă, Supremul Consiliu și, pe cale de consecință, Corpurile Rituale Subordonate).

 

Organizată, așadar, sub coordonarea PP. și III. Frate Stelian Nistor, 33°, ținuta de instruire s-a bucurat de aportul, documentat și semnificativ, a trei Iluștri Frați:

Costin Cuneșteanu, 33° – Locotenent Mare Comandor, Dan Dumitrescu, 33° – Mare Herald, George Ivașcu, 33° – Mare Ospitalier. Cu o impecabilă dicție a ideilor, cei trei au vorbit despre: „Apariția masoneriei speculative în Anglia și a Gradelor Înalte Scoțiene în Franța”; despre „Transferul Gradelor Înalte Scoțiene pe teritoriul S.U.A. și nașterea Supremului Consiliu-Mamă al Lumii”; despre „Instrucția”, respectiv, „Învățăturile Gradului 4”.

Lor li s-a adăugat istoricul  Bogdan Bucur, care, într-o expunere de vie oralitate, a conturat o „Scurtă istorie a RSAA din România” – evidențiind conjugarea istoriei Ritului nostru cu istoria României moderne.

 

Această Ținută de Instruire Masonică s-a încheiat cu o luare de cuvânt a Suveranului Mare Comandor – în cadrele căreia a fost, încă o dată, adusă în prim-plan semnificația unor evenimente din viața Ritului, cu accent deosebit pe ultimele două Sesiuni Naționale: care, după cum se știe, au marcat despărțirea de cei „rămași în urmă” prin neparticipare; și, pe de altă parte, intrarea în Rit a unui important număr de maeștri masoni… În această ordine de idei, PP și II. Frate Stelian Nistor 33° a rostit două fraze ce merită consemnate ad litteram: „Ritul nu vinde grade și nu cumpără participare” – subliniind, astfel, neta separare de anumite practici „neortodoxe” din trecutul mai mult sau mai puțin recent; și: „Așa cum orice soldat poartă în raniță bastonul de mareșal” (aluzie la fulminantele cariere militare din vremea lui Napoleon), „tot astfel, fiecare maestru mason care primește gradul 4 e dator să tindă, prin tot ce face, către gradul 33 și ultim”.

 

Cuvântul Suveranului Mare Comandor a acoperit o bogată paletă de idei… Le-am reținut, aici, doar pe acestea deoarece ele trasează coordonatele Lucrării noastre în lăuntrul Ritului: rigoare și perspectivă. Sau, cum îi place Fratelui Stelian Nistor să spună: Mergem înainte!

 

Ținută de Instruire Masonică a fost urmată de o agapă fraternă – bogată și în discuții, dar și în diverse roade ale pământului.