Supremul Consiliu de Grad 33 și Ultim - Ritul Scoțian Antic și Acceptat din România

Supremul Consiliu de Grad 33 și Ultim

al Ritului Scoțian Antic și Acceptat din România

Lojile de Perfecție și Supremul Consiliu

Dupa excepționala ținută a  mai multor Capitule de Rosa+Cruce desfășurată la Zenitul Galați, mai multe delegații ale Supremului Consiliu al Ritului Scoțian Antic și Acceptat din România au participat la ținute organizate de  lojile de perfecție din teritoriu.

24 februarie 2023 – Ținută Comună

Lojile de Perfecție ”Prinț Constantin Mavrocordat” nr 7 și ”Pietrele lui Solomon” nr 66, Orientul Brașov

Templu Orient Brasov

Templu Orient Brasov

Supremul Consiliu - LP Brasov

Supremul Consiliu – Lojile de Perfecție Orient Brasov

Supremul Consiliu - LP Brasov

Supremul Consiliu – Orientul – Lojile de Perfecție Orient Brasov

Lojile de Perfecție Orient Brasov - Gradul 9

Supremul Consiliu – Lojile de Perfecție Orient Brasov – Gradul 9

Suveranul Mare Comandor la orientul Brasov

Suveranul Mare Comandor la Orientul Brasov

 

1 Martie 2023 Tinuta Comuna

Lojile de Perfecție  ”Dohotaru” și ”Columna”, Orientul București

Delegația supremului Consiliu a fost condusa de Marele Secretar.

Orient

Gradul 9 – ritual

Acordare grad 9

Gradul 9

25 Martie 2023 Tinuta Lojei de Perfecție „Unirea Steaua Banatului” Nr.15-16 din Valea Timișoara

Au participat Frați Scoțieni din Văile Timișoara, Arad, Reșița, Oradea, Cluj precum și  Suveranul Mare Comandor al Supremului Consiliu de Grad 33 și ultim al Ritului Scoțian Antic și Acceptat din România, PP &  IL Fr. Stelian Nistor, 33°,  însoțit de Membri ai Supremului Consiliu al R.S.A.A. din România.

Templu Ținută Timișoara

Orient Ținută Timișoara

Ținută Timișoara – Coloanele

Occident Țemplu Timișoara

31 Martie 2023 – Ținută Comună

L.P. „Basarab” nr. 31, Craiova, L.P. ”Fratii Golesti” nr. 8, Pitesti,

L.P.  „Masa Tăcerii” nr. 71, Târgu Jiu, L.P. ”Amadeus” nr. 65, Drobeta-Turnu Severin

Ținută Craiova – Altar

Ținută Craiova – Orient

Ținută Craiova – Coloanele

Ținută Craiova – Investire ofițeri Lojă Perfecție

Ținută Craiova – Investire ofiteri Capitul

Ținută Craiova – Semnare Decrete

Ținută Craiova – Suveranul Mare Comandor

Ținută Craiova – Coloanele

Ținută Craiova – Agapa

Ținută Craiova – Agapa

 

9 mai 2023 -Ținuta Comună a Lojilor de Perfecție din Orientul București

Templu București

Orient – ținută LP București

Coloanele – templu ținută București

Suveranul Mare Comandor în ținuta LP București

11 mai 2023
7