Supreme Council of 33rd and Last Degree of the Ancient
and Accepted Scottish Rite of Romania

Structura Ritului Scoțian Antic și Acceptat din România

Ritul Scoțian Antic și Acceptat are o structură piramidală, fiind condus de către Suveranul Mare Comandor, Prea Puternicul și Ilustrul Frate Stelian Nistor 33 și de către Supremul Consiliu de Grad 33 și Ultim, care are autoritate absolută asupra gradelor de la 4 la 33, organizate în următoarele Corpuri Rituale: Lojile de Perfecție, Capitulele de Rosa Cruce, Consiliile Kadosh și Consistoriile.

 

Lojile de Perfecție gestionează gradele de la 4 la 14, adică Maestru Secret, Maestru Perfect, Secretar Intim, Pretor și Judecător, Intendent al Clădirii, Ales al celor Nouă, Ales al celor Cincisprezece, Ales al celor Doisprezece, Maestru Arhitect, Arcul Regal al lui Solomon, Ales Perfect.

 

Capitulele de Rosa Cruce, prin care se conferă gradele de la 15 la 18 inclusiv, mai precis Cavaler al Estului, Prinț al Ierusalimului, Cavaler al Estului și Vestului, Cavaler de Rosa Cruce.

 

Consiliile Kadosh care conferă gradele de la 19 la 30 inclusiv, adică Pontif, Maestru al Lojei Simbolice, Cavaler Prusian sau Noachit, Cavaler al Axei Regale (Prinț al Libanului), Șef al Tabernacolului, Prinț al Tabernacolului, Cavaler al Șarpelui de Aramă, Prinț al Milei, Cavaler Comandor al Templului, Cavaler al Soarelui sau Prinț Adept, Cavaler Scoțian al Sfântului Andrei, Cavaler Kadosh.

 

Consistoriile, prin care se conferă gradele 31 și 32, adică Inspector Inchizitor și Maestru al Secretului Regal.