Supreme Council of 33rd and Last Degree of the Ancient
and Accepted Scottish Rite of Romania

Supremul Consiliu de Grad 33 și Ultim

Jurisdicția acestui Suprem Consiliu cuprinde toate teritoriile asupra cărora se exercită puterea de guvernare a României. Supremul Consiliu de Grad 33 și Ultim al Ritului Scoțian Antic și Acceptat primește numai Maeștri Masoni, în good standing, membri ai Marii Loji Naționale din Romania.

Fiecare județ sau zonă de sub jurisdicția generală aparţinând de Supremul Consiliu de Grad 33 și Ultim este declarat/ă prin prezenta un Orient în sine, distinct, dacă Supremul Consiliu nu decide altfel.

Demnitari în Supremul Consiliu de Grad 33 și Ultim sunt:

1. Suveranul Mare Comandor – Prea Puternicul si Ilustrul Frate Stelian Nistor 33
2. Locotenentul Mare Comandor
3. Marele Prior
4. Marele Cancelar
5. Marele Ministru de Stat
6. Marele Secretar General
7. Marele Trezorier General
8. Marele Ospitalier
9. Mare Capelan